Getirali Gizlilik Sözleşmesi

G Ü V E N L İ K    V E     G İ Z L İ L İ K     S Ö Z L E Ş M E S İ

GETİRALİ'den aldığınız hizmetlerden yararlanmaya başlamadan önce Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nin Eki işbu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme, kullanıcıların GETİRALİ’nin web sitesine ve cep telefonu /tablet uygulamalarına üye olurken ve / veya web sitesini ve uygulamaları kullanırken verdiği bilgilerin hangi amaçlarla kullanabileceğini tanımlar. Kullanıcılar tarafından verilen tüm kişisel bilgiler, bu sözleşmedeki kurallar çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve / veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza gerektiren faaliyetler bakımından açık rıza hukuki sebepleri kapsamında toplanır ve değerlendirilir.

Kişisel Veriler

Çerezler

GEİTRALİ’de Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

GETİRALİ’de Kullanılan Çerezler

·  Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Her Kullanıcı, GETİRALİ web sitesini / uygulamalarını ziyaret ederek ve kullanarak, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

GETİRALİ Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

E-posta: [email protected]

Adres: Kartaltepe Mahallesi, Şehit Er Rıdvan Mert Sokak, Gürsesli Sitesi B1 2/5H 34145 Bakırköy İSTANBUL

Tel: 0532 617 5151